Verkoopprocedure

De volledige verkoopdocumentatie
is verkrijgbaar bij
Kamphuis Makelaars

en digitaal te downloaden via deze link:
Documentatie
.

Met de kandidaten die op een woning hebben ingeschreven zal een afspraak worden ingepland door de makelaar. Op grond van dit gesprek kan er door de makelaar een optie worden verstrekt.
Indien een kandidaat tot koop overgaat, wordt er binnen 5 werkdagen een afspraak ingepland om de koop- en aannemingsovereenkomst te ondertekenen.
Na de eerste inschrijftermijn geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Indien de omstandigheden daarom vragen, dan wel daartoe noodzaken, behoudt de verkoper zich het recht voor de inschrijf- en verkoopprocedure zoals hierboven omschreven te wijzigen.
Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
Het is niet mogelijk om meerdere keren of voor iemand anders in te schrijven. Opties zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien een optant niet wenst over te gaan op koop, komt de optie te vervallen.

Met deze inschrijving gaat u akkoord met ons
privacystatement
.


Let op!!
Uw eventuele eerdere aanmelding als belangstellende is nog geen inschrijving op een woning.
Om kans te maken op een woning, dient u zich in te schrijven via bovenstaand inschrijfformulier, waarbij u uw voorkeuren voor bouwnummers aangeeft. Belangstellenden worden niet meegenomen in de toewijzing van de woningen.

Inschrijven

De inschrijftermijn is gesloten op 23 juli 17.00 uur. Alle woningen zijn inmiddels verkocht.